Bitkisel Lifli Halatlar

Bitkisel Lifli Halat Nedir? 

Halatlar çeşitli amaçlarla üretilmektedir.  Bir yükü bağlamak,  sarmak,  taşımak ve bazen yeni bir ürün üretmek için kullanılmaktadır.  Halatların yapımında kullanılan ham maddeye göre halatların isimleri ve özellikleri de değişmektedir.  Bitkisel lifli halatlar da sıklıkla tercih edilen halat çeşitlerinden birisidir.  Bitkisel lifli halat nedir? 

Bitkilerin yaprak,  kök ve gövde liflerinin kullanılması ile elde edilen halat çeşididir.  Lifli yapılar birleştirilerek büküm halinde ipe,  bu iplerde birleştirilip bükülerek büyük ve dayanıklı halatlar haline getirilmektedir. Bitkisel lifli halatlar bitki parçalarından üretildiği için bu isimleri almaktadır. 

Bitkisel Lifli Halatların Kullanım Alanları

Bitkisel lifli halatlar,  oldukça geniş alanlarda ve farklı sektörlerde kullanılmaktadır.  Halatların boyutlarına ve teknik özelliklerine göre kullanım amaçları da değişmektedir.  Bitkisel lifli halatlar genellikle büyük, dayanıklı ve güçlü yapıya sahip olan bitkisel ip çeşitleridir. Halatlar yapıları gereği genellikle ağır yüklerin ve eşyaların bağlanması, kaldırılıp, indirilmesinde kullanılmaktadır.  Bitkisel lifli halatların kullanım alanları ağır yüklerin indirilip kaldırıldığı yoğun çalışma alanlarıdır. Ambar, depo, market, lojistik firmaları, fabrikalar, limanlar başlıca bitkisel lifli halat kullanım alanlarıdır. Ayrıca daha özel anlamda kullanım alanlarından söz etmek de mümkün olmaktadır.

Bitkisel Lifli Halat Çeşitleri

Bitkisel lifli halatlar bitki parçaları kullanılarak üretilmiş olsa da son derece dayanıklı ve sıklıkla tercih edilen halat çeşitleridir. Eşya ve yüklerin bağlanması, sabitlenmesi ya da taşınması işlemlerinde bu halatlar oldukça önemli bir yer sahiptir. Yapılacak iş türüne ve iş boyutuna göre farklı özelliğe sahip halat çeşitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de çalışma alanlarında oluşan ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bitkisel lifli halat çeşitleri tasarlanıp üretilmektedir. Her bir halat çeşidi kullanım alanında maksimum verimlilik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Başlıca en çok kullanılan bitkisel lifli halat çeşitleri jüt halat ve yerli sızal halat olmak üzere iki tanedir.

Bitkisel Lifli Halatların Özellikleri

Her ürün kullanım amacına en ideal şekilde hizmet edecek donanımla üretilmektedir. Bu durum bitkisel lifli halat çeşitleri için de geçerlidir. Halatların bir eşya ya da yükü dengeli bir şekilde tutması ya da taşıma sırasında yardımcı olması gerekmektedir. Bu durum halatların kullanım işlevleri ile alakalıdır. Kullanım alanları ve işin gereklilikleri bitkisel lifli halatların özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. Aynı zamanda halatların yapımında kullanılan ham madde de ürünlerin özellikleri etkilemektedir. Bitkisel lifli halatların özellikleri genel itibari ile şu şekildedir;

  • Bitkilerin yaprak, dalları, kökleri ve gövdelerine bulunan lifli yapıların özel olarak işlenmesi ile elde edilmektedir.
  • Dayanıklı ve sağlam yapıya sahiptirler.
  • Kullanım kolaylığı bulunan ergonomik ürünleridir.
  • Düşük ve orta ağırlıktaki yüklerin taşınması ve indirilip kaldırılmasında rahatlıkla kullanılmaktadır.
  • Her çeşidin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır.

Bitkisel Lifli Halat Fiyatları

Bitkisel lifli halat çeşitleri tasarım ve üretim sürecinden meydana gelen farklılıklara sahiptir. Bu farklılıklar üretim maliyeti üzerinde de etkili olmaktadır. Bitkisel lifli halat fiyatları bu maliyet ile doğru orantılı olarak farklılık göstermektedir. Ürünlerin fiyatında görülen farklılıklar genellikle ürünlerin özellikleri ve kullanım alanı ve şeklinde de farklılıklar olduğunu göstermektedir.

Bitkisel Lifli Halatların Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İhtiyaç duyulan ürünlerin doğru seçilmesi yapılacak işin en ideal şekilde yüksek verimlilik ile yapılabilmesine son derece etkilidir. Doğru ürün seçimi için dikkat edilmesi gereken genel ve önemli hususlar bulunur. Bitkisel lifli halatların seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;

  • Öncelikle halatın kullanılacağı iş etraflıca değerlendirilmeli ihtiyaçlar net olarak çıkarılmalıdır.
  • Sonrasında ise ihtiyaçları karşılayacak halat çeşidi belirlenmelidir.
  • Kaliteli ve güvenilir hizmet veren firmadan alışveriş yapmaya özen göstermek gerekmektedir.

Telefon

0506 458 5006

E-posta

[email protected]

Adres

Evliya Çelebi Mah. Mavi Sk. No:21 İç Kapı No:1 Tuzla/İSTANBUL