Hidrolik Yük Asansörü

Hidrolik Yük Asansörü Nedir?

Asansör insan ya da eşyanın dikey mimaride en etkili şekilde taşınmasını sağlayan bir sistemdir. Asansör kullanımı ile başta enerji olmak üzere zaman ve maliyet tasarrufu da sağlanmaktadır.

Yük asansörü genel ifade ile insan gücü ile kaldırılması ve taşınması zor olan ağırlıkların kaldırılması ve taşınmasında etkili olarak kullanılan ürünlerdir. Asansörler kullanılacağı alana göre farklı mekanik özelliklere sahip olacak şekilde üretilmektedir. Asansörün çalışma prensibini oluşturan bu özellikleri kullanım sürecini büyük ölçüde etkilemektedir.

Hidrolik yük asansörü temel özelliği,  hidrolik sisteme dayalı bir çalışma prensibine sahip olmasıdır. Hidrolik sisteme sahip asansörde kaldırma işlemi güvenli ve en etkili şekilde yapılmaktadır. Farklı çalışma alanlarında rahatlıkla kullanılmakta ve iş akışının daha seri ve sistematik olarak devam etmesinde etkili olmaktadır.

Hidrolik Asansör Çalışma Prensibi ve Teknik Özellikleri

 • Hidrolik yük asansörü kaldırma işi hidrolik sıvının hareketi ile birlikte kabini pompa yardımı ile bir kaldırıcı sisteme sevk eden asansör türüdür. Hidrolik sistemde bulunan elemanların koordineli ve otomatik olarak harekete geçmesi ile çalışmaktadır.
 • İniş sırasında kabinin kendi ağırlığı ve yer çekimi etkisi kullanılmaktadır.
 • Motor genellikle en aşağıdaki başlangıç katında bulunmaktadır. Motor yanında ise yağ kazanı üzerinde hidrolik sistemi, hidrolik sıvısının içinden geçtiği hortumlar ile kumanda panosu yer almaktadır.
 • Hidrolik asansörde, pompa elektrik ile harekete geçer ve yağı iter böylece pistonlar asansör platformunu harekete geçirir.
 • Asansör kurulumu ile kat mesafeleri ayarlanır, böylece yük hangi kata götürülmek istenirse platform o katta güvenli bir şekilde kalabilir. Düşmeye karşı engelleyici kilit sistemi kullanılmaktadır.
 • Zincir, silindir ve mil gibi elemanların sistemin güvenliğini sağlayacak kalitede üretim sürecine dahil edilmektedir.
 • Limit switch mekanik yer değiştirme hareketini elektrik sinyaline dönüştürerek, yükseklik hassasiyeti oluşumunu sağlamaktadır.

Hidrolik Asansör Kullanım Alanları

Hidrolik yük asansörleri özellikle 1500 kg' a kadar olan ağırlıkların güvenli bir biçimde taşınması sürecinde tercih edilen ürünlerdir. Yüksek güvenlikli oluşu sayesinde yüklerin en düşük risk ile indirilip kaldırılmasında etkilidir. Hidrolik yük asansörü kullanım alanı ağır yüklerin güvenli taşınmasını gerektiren tüm sektör ve iş alanları olarak tanımlanabilir.

Hidrolik Asansörlerin Fiyat Avantaj ve Dezavantajları

Avantajları:

 •  Hidrolik yük asansörlerinin dikkat çeken bir özelliği ukarı çıkarken motor gücü kullanımı ve iniş sırasında yer çekiminden faydalanılan bir düzeneğe sahip olmalarıdır.  Bu çalışma prensibi ile enerji tüketiminde tasarruf sağlamaktadır.
 • İniş sırasında kontrollü bir biçimde iniş yapılmasını sağlayan sensör sayesinde yük asansöründe mutlaka olması beklenen güvenlik sistemi hidrolik yük asansörlerinde yer almaktadır.
 • Taşma valfı ile hidrolik yük asansörü kaldırılması sırasında güvenliği tehdit edecek düzeyde yüksek basınç oluşumu engellenmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uygun çalışma ortamlarının oluşturulması açısından etkili olmaktadır.
 • Manuel acil durum valfı ise acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Deprem, yangın, vb. Acil durumlarda kullanılarak en yakın kata inme imkânı sağlamaktadır.
 • Yine güvenlik açısından önem arz eden hortum patlama valfı de hidrolik yük asansörlerinde bulunmaktadır. Hortum patlama valfı, her hangi bir nedenle hortum patlaması olması halinde yağ akışını keserek yükün düşmesini engellemeye yönelik işlev görmektedir.
 • Bakım ve onarım süreci çok daha kolay olmakta ve uzun ömürlü güvenli kullanım imkânı sunmaktadır.
 • Arıza yapma riski çok az olduğu için de ayrıca avantaj sağlamaktadır.

Dezavantajları:

 • Diğer yük asansörlerine göre ilk kurulum aşamasında daha pahalı bir yük asansörü olma özelliğine sahiptir.
 • Diğer yük asansörü çeşitlerine göre daha yavaş hareket etmektedir.

Telefon

0506 458 5006

E-posta

[email protected]

Adres

Evliya Çelebi Mah. Peker Sk. No:21/A Tuzla/İSTANBUL