Betonarme Ürün Taşıma Ekipmanları

Betonarme Ürün Taşıma Ekipmanları Nedir?

Çalışma alanlarında iş kalitesi ve güvenliğini sağlayarak, iş verimliliğini arttırmak her dönemde önemli bir ihtiyaç haline gelmiş ve bunun için çeşitli çözüm teknikleri geliştirilmiştir.

İnsan gücü ile yapılması zor ve imkânsız olan iş kollarında bu ihtiyaç daha da çok artmaktadır. Bu nedenle de endüstriyel alanlarda kullanılmak ve etkili çözüm sunmak üzere geliştirilmiş birçok makine, alet, ekipman ve aparat çeşitleri geliştirilmiştir. Günümüz teknolojisi ile geliştirilen ve güçlendirilen her ekipman çalışan sürecinde ciddi anlamda çözümleyici niteliktedir.

Betonarme ürünler bir yapının çelik iskeletinin beton ile örülerek oluşturulan ve çeşitli yapısal alanlarda kullanılan ürünlerdir. Betonarme olan kriş, kolan, panel, tabla, boru vb, ürünler ciddi anlamda ağırlığı bulunan ünlülerdir. Betonarme ürün taşıma ekipmanları bu ürünlerin doğru ve kolay bir biçimde taşınması için geliştirilmiş aletleridir.

Betonarme Ürün Taşıma Ekipmanları Tasarımı ve Çeşitleri

Betonarme ürün taşıma ekipmanları öncelikle güçlü ve kaldırma kapasitesi yüksek olan aletleridir. Betonarme ürün taşıma ekipmanları tasarımı ürünlerin taşınması sırasında oluşan zorlukları ortadan kaldırmaya yönelik olarak yapılan çalışmalardır. Bu tasarım süreci aynı zamanda planlama süreci olarak ta adlandırılabilir.

Ekipmanların doğru ve ihtiyaca yönelik olarak tasarlanması ile birlikte iş verimliliğinin artması da kaçınılmaz olmaktadır. Bu tür ağır çalışmalarda öncelik ağırlığın kendisine ve çevresine zarar vermeyecek şekilde kaldırılması ve taşınması olmaktadır. Bu nedenle de dayanıklı ve kaldırma kapasitesi yüksek olan ürünler tasarlanmaktadır. Aynı zamanda taşınacak ürünü dengede tutması da bu anlamda dikkat edilen diğer bir nokta olmaktadır. Bunların dışında işletmelerin standart ve sektör ya da işe özel olan ihtiyaçları göz önünde tutulmaktadır.

Eşitli özelliklerinin ön plana çıktığı betonarme ürün taşıma ekipmanları çeşitleri geliştirilmektedir. Ürün çeşitliliği oluşumunda etkili olan faktörler ise şu şekildedir;

 • Ekipmanın kullanılacağı alanın genel özellikleri,
 • Taşınacak ürünün şekli, boyutu, ölçüsü ve ağırlığı,
 • Yapılacak işin türü,
 • İşletmenin sahip olduğu avantaj ve dezavantajları,
 • Ekipmanın karşılaması gereken ihtiyaçlar, vb.

Betonarme Ürün Taşıma Ekipmanları Genel Özellikleri

 • Sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilmiş uzun ömürlü ve dayanıklı ekipman çeşitleridir.
 • Ağırlık kaldırma kapasitesi ekipmanın türü ve modeline göre değişmektedir.
 • Taşınması gereken betonarme ürün özelliklerine göre geliştirilip verimliliği arttırılabilir.
 • Kullanım alanında güvenli ve konforlu bir çalışma alanı oluşturmasını sağlayan teknik donanıma sahiptir.
 • Güvenli kullanım özellikleri taşınan yükün güvenliği ile çalışana ve çevreye zarar verilebilecek olası kazaları önlemek üzere geliştirilmiştir.
 • Mümkün olduğunca hızlı iş yapabilme kapasitesine sahiptirler. Ancak öncelik her zaman güvenli ve sağlam iş yapabilmek olmaktadır.
 • Çeşitli özelliklerinde geliştirilen farklılıklar ile farklı betonarme ürün ve kullanım alanlarında verimliliği arttıracak çeşitli seçenekleri bulunmaktadır.
 • Konforlu kullanım özelliklerine sahiptir.

Betonarme Ürün Taşıma Ekipmanları Kullanım Alanları ve Fiyat Avantajları

Betonarme ürünler inşaat ve yapı alanlarında kullanılan ürünlerdir. Bu durumda betonarme ürün taşıma ekipmanları kullanım alanları şu şekildedir;

 • Betonarme ürünlerin kullanım alanları,
 • Betonarme ürünlerin üretim alanları,
 • Betonarme ürünlerin depolanma, istiflenme ve taşınma alanları.

Betonarme ürün taşıma ekipmanları kullanım avantajları ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Betonarme ürünlerin daha az kuvvet kullanılarak taşınmasını sağlamaktadırlar.
 • Taşınan ürünlerin zarar görmesini engellediği gibi çevrenin ve çalışanların da zarar görmesinin önlemektedirler.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmasını desteklerler.
 • İnsan gücü ile iş yapmaya oranla hızlı ve seri bir çalışma imkânı sunarlar.

Maliyet tasarrufu sağlarken, iş verimliliği ve kalitesini arttırmak sureti ile büyük oranda kazanç sağlamaktadırlar.

Telefon

0506 458 5006

E-posta

[email protected]

Adres

Evliya Çelebi Mah. Mavi Sk. No:21 İç Kapı No:1 Tuzla/İSTANBUL