Zincir Sapan

Zincir Sapan Nedir?

Zincirler metal halkaların birbirine bağlanması ile oluşturulan uzunluğa sahip sistemlerdir. Dayanıklı ve kullanışlı olmaları nedeni ile farklı şekillerde farklı alanlarda zincirler kullanılmaktadır. Zincir Sapan da zincirlerle oluşturmaktadır.

Zincir sapanlar bir yükü yük kaldırma makinesine takmak için tasarlanmış yardımcı ekipmanlardan birisidir. Yükün dengeli bir biçimde makineye bağlanması ve güvenli bir şekilde taşınması için oldukça önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Zincir sapanlar tasarım şeklinde oluşan farklılıklara göre çeşitlilik göstermekte ve çalışma prensipleri de bu çeşitliliğe göre farklılık göstermektedir. Makineye bağlanacak kısımda bir bağlantı ekipmanı ve bu ekipmana bağlı yükü tutmaya yarayacak ucunda kanca bulunan zincirlerden oluşan bir sistemdir. 

 Zincir Sapan Çeşitleri

Zincir sapanlar kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanarak üretilmektedir. İhtiyaçlarda oluşan farklılaşma ile zincir sapan çeşitleri oluşmaktadır. Bu çeşitlilik teknik özellikler ile oluşmakta ve sapanların kullanım alanlarını, verimlilik ve kapasitelerini etkilemektedir. Başlıca zincir sapan çeşitleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir;

 • Grade 80 Zincir Sapanı
 • Zincir Sapan ve Çelik Halat Sapan Kombinasyonları
 • Grade 100 Zincir Sapan

Zincir Sapanların Kullanım Alanları

Zincir sapanlar yük taşımacılığının etkili, güvenli ve profesyonel bir biçimde yapılabilmesi için geliştirilmiş sistemlerdir. Yük zincir sapanlar sayesinde sarılıp, kavranarak makineye bağlanmaktadır. Zincir sapan kullanım alanları ağır yük taşımacılığı yapılan tüm alanlar olarak değerlendirilebilir. Başlıca zincir sapan kullanım alanları şu şekildedir;

 • İnşaat sektörü
 • Limanlar
 • Lojistik ve taşımacılık
 • Madenler vb.

Zincir Sapanların Özellikleri

Zincir sapanlar ağır yüklerin taşınmasında son derece etkili olmaktadır. Zincir sapanların özellikleri zincirlerin çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. Kullanılacağı alanda ihtiyaç duyulan yardıma göre tasarlanmakta ve bu ihtiyacı karşılayacak teknik özellikleri barındıracak şekilde oluşturulmaktadır. Genel teknik özellikleri ise, yüksek dayanıklılık seviyesine sahip olmaları, makineye bağlantı noktalarında sabit halka ya da kancaların bulunması, zincirlerin ucunda yükü sabitleyecek kancaları bulunması şeklinde ifade edilebilir. Detaya inildiğinde ise her sapan çeşidinin yapacağı işe göre ek özellikleri barındırdığı görülmektedir.

Yük kaldırma kapasitesi, verimlilik sağlama düzeyi de zincir sapan çeşitlerinin yapımında kullanılan malzemeye göre değişmektedir. Her zincir sapan çeşidi teknik özelliklerine ve tasarımda amaçlanan verimliliği sağlayacak özelliklere sahiptir.

Zincir Sapan Fiyatları

Zincir sapan çeşitleri kullanılarak yük taşıma ve ağırlıkların kaldırılması işlemleri daha pratik, güvenli ve kolay bir biçimde yapılmaktadır. İhtiyaç doğrultusunda tasarlanıp üretilen zincir sapanlar yoğunlukla kullanılan kaldırma ve taşıma ekipmanları arasında yer almaktadır. Zincir sapan fiyatları ise zincir sapan çeşidine, kullanıcıya sunduğu avantajlara ve sahip olduğu özelliklere göre farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebebi ise her zincir sapan çeşidinin maliyetinde meydana gelen değişime bağlı olarak oluşmaktadır.

Zincir Sapanların Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Zincir sapan yük kaldırma ve taşıma süreçlerinde iş verimliliğini sağlayan ekipmanlardan birisidir. Ancak istenilen verimliliğin elde edilebilmesi için doğru üzün seçimi son derece önemlidir. Zincir sapanların seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Öncelikle yapılması gereken yapılacak işin net bir şekilde tanımlanması ve bu doğrultuda iş verimliliğini arttırmak için ihtiyaç duyulan zincir sapan özelliklerinin belirlenmesidir.
 • İkinci aşama olarak zincir sapan çeşitleri incelenerek ihtiyaç duyulan zincir sapan özelliklerini taşıyan zincir sapan çeşitleri belirlenir.
 • Belirlenen sapan çeşitleri karşılaştırılması yapılarak en doğru karar verilmelidir.
 • Ayrıca bu süreçte kaliteli ve güvenilir hizmet sunan firma ile çalışmaya da özen gösterilmelidir.
 • Belirlenen zincir sapanlar arsında seçim yaparken firma yetkililerinden bilgi ve öneriler de alınabilir.

Telefon

0506 458 5006

E-posta

[email protected]

Adres

Evliya Çelebi Mah. Mavi Sk. No:21 İç Kapı No:1 Tuzla/İSTANBUL